Om Mig


Min bakgrund


Jag har mer än 20 års erfarenhet från installationsbranschen och har arbetat som både konsult och entreprenör på större företag.

Jag har samlat en bred erfarenhet av olika typer av uppdrag såsom:

- Installationsledning och installationssamordning

- Ekonomiuppföljning i partneringprojekt

- Anbudsutvärdering och gränsdragning

- Inköp och kontraktsskrivning av installationsentreprenader

- Internationella inköp av installationsentreprenader

- Projektledning, utredningar, kontrolluppdrag, CE-märkning och besiktningar

- Energiutredningar och energioptimering