Tjänster


Projektledning

Installationsledning

Installationssamordning

Projekteringsledning

Ekonomiuppföljning


Upphandling

Anbudsutvärdering

Avtalsskrivning

Anbudsstrategi


Utredningar

Rambeskrivningar

Förfrågningsunderlag

Åtgärdsförslag inomhusmiljö


Kontroll och besiktning

Kontrolluppdrag

Besiktningar


Energi och Miljö

Radonmätningar

Kvävedioxidmätningar