Tjänster


Projektledning

Installationsledning

Installationssamordning

Ekonomiuppföljning


Upphandling

Anbudsutvärdering

Avtalsskrivning

Anbudsstrategi


Utredningar

Rambeskrivningar

Förfrågningsunderlag


Kontroll och besiktning

Kontrolluppdrag

Besiktningar